about us


ไปช่วยราชการนอกพื้นที่ ส่วนจะเอาผิดถึงระดับผู้บังคับการหรือไม่นั้นต้องรอผลการสรุปอีกครั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะส่งผลถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอีกด้วย มาทางเรื่องการพนันฟุตบอล จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายเรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์จากเจ้ามือโต๊ะบอล ทำให้เกิดความอยากรู้ว่าข้อมูลในเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารงานในหน่วยงานที่เกิดจาการพนันฟุตบอลนั้น

as1